Anunturi publice

Biserica Sf. Gheorghe – Isaccea

  

FIȘĂ CADRU PREZENTARE PROIECT

  

I- DATE GENERALE

-titlul proiectului: Lucrări de intervenție în vederea restaurării și conservării lăcașului de cult biserica ortodoxă „Sfântul Gheorghe”, orașul Isaccea, județul Tulcea.

- amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul): Judetul Tulcea, Orasul Isaccea, str. Vlad Țepeș, nr. 1

- solicitant:Parohia Sfântul Gheorghe din Isaccea – Reprezentant legal Paroh Igor Padnevici

 

II- TIPUL DE INTERVENȚIE

- tipul lucrărilor ce se vor efectua la construcţii reprezentând monumente istorice

- intervenții asupra componentelor artistice exterioare: xda  £nu

- intervenții asupra componentelor artistice interioare:  xda  £nu

- categoria “B” de importanță  a construcţiilor (conform H.G. nr. 766/1997)

- clasa “II” de importanță a construcţiilor (conform Normativului P100/2006)

 

III - DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE ŞI CONSTRUCŢIILE

 

III.01 - CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

- încadrare în localitate și zonă:

Imobilul si terenul sunt situate pe str. Vlad Țepeș, nr. 1, Isaccea, județul Tulcea. Obiectivul este înregistrat ca monument de arhitectură având codul TL-II-m-B-06007- LMI-2010

- descrierea terenului (parcelei):

§  suprafață (mp), formă, dimensiuni: 3030 mp, nr. Cadastral IT31, Parcela A1246, CC1244/30519. Terenul are forma unui poligon cu mai multe laturi de diverse dimensiuni si este situat pe str. Vlad Țepeș, nr. 1, Isaccea, județul Tulcea

 

§  vecinătăți, căi de acces public :

Terenul se afla amplasat in situl arheologic TL I m A05804.05 - asezarea medievala de la Isaccea. Terenul în discuție este delimitat la Nord de strada Vlad Tepes, la sud de casa parohiala, la est de strada Nicolae Grigorescu, la vest - strada Vlad Tepes , avand un acces pietonal atat pe latura de nord - est, cat si pe latura de vest.

 

§  particularități topografice:

Terenul cercetat prezinta o inclinatie pe directia nord - sud si o diferenta de nivel intre biserica monument si biserica parohiala de cca 2,50m. Conform Planului Urbanistic General al orasului Isaccea si al Regulamentului Local de Urbanism aprobat, imobilul este situat in UTR1 „CENTRU” definit ca teritoriu cu functiuni complexe

- condițiile de amplasare și de realizare ale construcțiilor conform:

§  PUG localitatea Isaccea, aprobat prin HCL nr. 50/2002 (după caz PUZ sau PUD), Certificatul de Urbanism nr. 5/ 16.01.2017,emis de Primăria Isaccea;

- restricții de amplasare: Nu este cazul

- spaţii verzi: arbori tăiaţi..(buc), arbori menținuți..(buc),

- arbori plantaţi..(buc), spații verzi..(mp).

- alte caracteristici specifice:

III.02 - CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIILOR:

- funcțiunea: lăcaș de cult/biserică ortodoxă

Prin tema de proiectare se impun lucrări de intervenție în vederea restaurării și conservării lăcașului de cult biserica ortodoxă „Sfântul Gheorghe”, orașul Isaccea, județul Tulcea.

- dimensiunile:

C1 – cu destinatia de Biserica Ortodoxa, se desfasoara pe o Sc = 245,79mp.

C2 – Biserica parohiala din 1906 nefinalizata  - Sc = 646,00

C3 – Anexa - WC – Sc = 8,00mp

Total S c = 923,00mp

P.O.T. = 30,46%

C.U.T. = 0,31

- regim de înălțime: pridvor = 3,76m, pe pronaos variaza  de la 5,63m pana la 4,40m la altar ,

- HMAX. CORNIȘĂ (STREAȘINĂ) = 4,05 m; HMAX. COAMA = 6,45 m; Înălțime turn cornisa: 8,20m; Inaltime coama turn: 9,30m

- suprafața construită- Sc  biserica =  269,00 mp;

- suprafața desfășurată- Sd biserica = 278,10 mp;           

- suprafața utilă totală- Su biserica = 159,48mp;

- sistem constructiv:

Pereți portanți sunt din zidărie mixtă (piatră și cărămidă) de la nava bisericii cu grosimi între 70 și 90 cm. Cu ocazia lucrărilor de reparații din 1970 pereții perimetrali au fost înălțați cu ~ 90 cm cu zidărie din pământ cu paie (ceamur).

Pereții pentru extinderea spre vest pentru realizarea pridvorului sunt din zidărie de piatră cu grosimi de 30-35 cm. Ulterior s-a realizat o structură spațială din zidărie de cărămidă cu arce pe ambele direcții la partea superioară, adiacent pereților perimetrali și de o parte și de alta a ușilor de accces în pridvor și biserică, care reazemă pe pereți și pilaștri. Din unele surse această structură s-a executat direct pe pardoseală, fără fundații. Planșeul pridvorului este drept, format dintr-o structură din lemn.

Pereții veșmântarului adăugat ulterior pe latura de sud sunt din zidărie de cărămidă cu grosimi de 25 cm.

Transversal elementele din zidărie ale pereților naosului sunt legate între ele cu arce din zidărie de cărămidă– cu tiranți metalici la bază – rezemate pe pilaștrii. Între arce structura este alcătuită din bolți din lemn – romanate și scândură suport pentru tencuieli pe sipci și rabiț. Această structură este ancorată de elementele de rezistență ale șarpantei.

Turla de peste pridvor, cu secțiune pătrată, are o structură din lemn (stâlpi, grinzi, contravântuiri verticale și orizontale) ancorată de planșeul din lemn al pridvorului

- fundaţii:

Fundațiile bisericii sunt continue din zidărie de piatră cioplită, masivă, cu duritate mare, cămășuite pe la exterior cu b.a., pe înălțimea rămasă în aer după excavarea terenului adiacent cu ocazia lucrărilor din 1988. Starea fundațiilor este corespunzătoare, dar nu este respectată adâncimea de îngheț și nici adâncimea de încastrare impusă de NP 125-2010 pentru fundarea construcțiilor pe terenuri sensibile la umezire.

- acoperiş (şarpantă/terasă)

Acoperișul scund al turnului este piramidal, în patru ape, si invelit cu tabla galvanizata.

Șarpantă grea din lemn, nevizitabilă la biserică;

Șarpante ușoare din lemn la pridvor și turlă, vizitabile;

- învelitoare (material/culoare)

Învelitori  din tablă zincată la biserică și turlă.Placaj cu tabla zincata la peretii turnului clopotnita in stare de degradare

- finisaj exterior (material/culoare)

La exterior - praf de piatra in amestec cu ciment la zidarie ; ciment driscuit la profilaturile de la cornisa si ancadramente ferestre si usi, pe alocuri prezinta fisuri, exfolieri

La interior - pictura in ulei peste ipsos ; pardoseli ciment sclivisit in biserica, ciment la vesmantar, marmura la soleea de la altar si accesul in pridvor

- tâmplărie exterior (material/culoare)

Tamplarie pvc cu geam termoizolant atat la ferestre, cat si la usile de acces in pridvor, la vesmantar si altar usi metalice din tabla groasa.

- intervenții asupra componentelor atistice)

In anul 2006 este terminata pictura in stil tempera de catre pictorul Sima Marian, sfintirea noii picturi facandu-se de catre I.P.S. Teodosie, arhiepiscopul Tomisului in ziua de 22 octombrie al aceluiasi an. Toata biserica este pictata, cu exceptia vesmantarului

- sistem de încălzire

Există în spațiul interior al clădirii o instalație de incalzire, cu centrala pe gaz si radiatoare statice aplasate pe peretii bisericii, avand portiuni partial nefunctionale, total impropriu unui monument istoric pictat

- alte caracteristici specifice: Instalatii electrice de iluminat si prize, Instalatie de aer conditionat cu splituri. 

  

ANUNȚ DE INTENȚIE

Parohia Parohia Sfântul Gheorghe din Isaccea informează comunitatea locală referitor la intenția de a implementa proiectul Lucrări de intervenție în vederea restaurării și conservării lăcașului de cult biserica ortodoxă „Sfântul Gheorghe”, orașul Isaccea, județul Tulcea, finanțabil în cadrul programului POR 2014-2020, Axa prioritară 5, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea,promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apelul de proiecte- POR/16/5/1/Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale/1/Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale și amenajare muzeistică”. Proiectul are ca scop punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu, creșterea numărului de vizitatori și creșterea competitivității economice la nivel local.

BisericaSfântul Gheorghe din Isaccea este monument istoric, fiind inclus în Lista Monumentelor Istorice din România 2015 la poz. 515 cu codul TL-II-m-B-06007

Prin proiect, se urmărește:

·         Proiectare, cercetare, expertize

·         Restaurarea, consolidarea, protecţia monumentului

·         Reabilitare monument istoric – Biserica monument

·         Consolidarea infrastructură și suprastructură Biserică

·         restaurarea picturilor,

·         Reabilitare fațade și socluri

·         Realizare construcție anexa

·         Amenajarea și sistemtizarea terenului, amenajare peisagistica

·         Realizare  instalații electrice, sanitare, termice, iluminat arhitectural, sistem de supraveghere, evacuare, sonorizare ambientala

·         Activităti de marketing si promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia

·         Managementul proiectului

·         Auditul financiar

Proiectul a primit decizia Agenției pentru Protecția Mediului conform căreia proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului.

Aspectele tehnice detaliate se pot obține prin consultarea documentului atașat prezentului anunț: FIȘĂ CADRU PREZENTARE PROIECT.

Instituțiile implicate în derularea proiectului sunt:

- Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Autoritate de Management pentru POR

- Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est - Organism Intermediar pentru POR

- Parohia Sfântul Gheorghe din Isaccea- Beneficiar al investiției

Informații suplimentare se pot obține de la Parohia Sfântul Gheorghe, Str. Vlad Tepes nr. 1, Orașul Isaccea, telefon: 0743.096.627, e-mail:parohiabunavestire82@yahoo.com, persoana de contact: Igor Padnevici – Paroh.

 


Site realizat si gazduit de XWD Sibiu