Librarie
Anunturi publice

EVENIMENTE CULTURALE
  

Noi apariţii editoriale în Episcopia Tulcii

Carte de rugăciuni - nouă apariţie editorială
 

Cu deosebită bucurie spirituală prezentăm preoţilor şi credincioşilor din cuprinsul Episcopiei noastre, dar nu numai, prima carte de cult din istoria nou-înfiinţatei Episcopii a Tulcii, apărută cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Visarion, la editura Andreiana din Sibiu.
Apariţia Cărţii de rugăciuni se înscrie în proiectul de plan editorial pentru anul 2009 şi constituie un veritabil eveniment religios-cultural în Episcopia Tulcii. 
Din însuşi Cuvântul înainte al Preasfinţitului Părinte Visarion, se desprinde limpede motivul care a stat la baza acestei apariţii editoriale ,,să fie tuturor spre folos duhovnicesc întru dobândirea celor de trebuinţă sufletului şi mântuirii, ţelul suprem spre care tindem cu toţii”. 
Cartea de rugăciuni, prin conţinutul ei bogat şi variat, devine astfel accesibilă şi apropiată de sufletele curate şi rugătoare ale creştinilor, fie ei simpli mireni sau preoţi, care după necesităţile fiecăruia, o pot găsi folositoare în mai toate împrejurările vieţii cotidiene.
Ceea ce o face şi mai mult să devină un îndrumar al familiei bunului creştin sunt paginile cu felurite însemnări din cele mai importante momente din viaţa calendaristică a creştinului ortodox.
Lăsăm bucuria lecturii şi descoperirea acestor pagini de fineţe sufletească ,,credincioşilor noştri pe care-i ştim iubitori de cele sfinte şi cercetători ai sfintelor locaşuri de închinare”. 
Cartea poate fi procurată de la pangarele bisericilor din eparhie.


Îndrumător Pastoral – carte de referinţă în Episcopia Tulcii

Cu nespusă plăcere şi satisfacţie intelectuală prezentăm clerului şi credincioşilor Episcopiei Tulcii, Îndrumătorul Pastoral, carte de referinţă pentru cunoaşterea vieţii şi activităţii spirituale a tinerei noastre eparhii, pe parcursul anului 2008 – 2009.
 
Binecuvântat de însuşi Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, şi cu un Cuvânt Înainte al Preasfinţitului Părinte Visarion, Îndrumătorul Pastoral pe anul 2009, constituie o operă de pionierat în spectrul publicaţiilor religios- culturale de pe scena tulceană.
 Îndrumătorul Pastoral este o carte ancorată în realitate, care surprinde atât evenimentele majore serbate în anul 2009 în întreaga Patriarhie Română, dar şi momente speciale şi aniversări locale din trecutul Dobrogei.
 Rubrici precum, Cronica Bisericească, Biserica în actualitate, Viaţa pastoral- misionară, Pagini de istorie şi cultură sau Tabel statistic privind Episcopia Tulcii, reclamă acest almanah, ca oi carte ce trebuie să îmbogăţească biblioteca oricărui iubitor de cultură. 
  
Cartea poate fi procurată de la pangarele bisericilor din eparhie.

   
,,Anul jubiliar Sfântul Vasile cel Mare”
 la parohia Sfânta Treime din Tulcea

Centrul Pastoral-Cultural Sfântul Apostol Andrei de la Parohia Sfânta Treime din Tulcea a organizat în ziua de 30 ianuarie 2009, la sărbătoarea Sfinţilor Trei Ierarhi o serie de activităţi în cinstea Anului comemorativ-omagial închinat Sfântului Vasile cel Mare şi celorlalţi Sfinţi Capadocieni.”
Astfel, cu binecuvântarea şi participarea P.S. Visarion, Episcopul Tulcii s-a desfăşurat o seară duhovnicească care a cuprins următoarele acţiuni:
Concurs de religie cu elevii din clasa a VII-a de la Şcoala nr. 8, însoţiţi de doamna profesor Tocanie Magdalena. Acest concurs a avut ca temă viaţa şi activitatea Sfântului Vasile cel Mare şi a constat într-un test grilă cu 10 întrebări în urma căruia au fost premiaţi primii trei dintre ei, dar şi ceilalţi participanţi cu iconiţe, cărţi religioase şi calendare.
În cinstea Sfinţilor Trei Ierarhi s-a oficiat slujba Acatistului, la finalul căreia Preasfnţitul Visarion a rostit un cuvânt de învăţătură despre viaţa şi activitatea celor trei Sfinţi. 
Această seară duhovnicească a oferit prilejul Centrului Pastoral Cultural Sfântul Apostol Andrei să lanseze, într-un cadru atât de sărbătoresc, revista lunară intitulată ,,Colindul Sfântului Andrei”, care va fi împărţită de acum gratuit credincioşilor Parohiei Sfânta Treime. Acest număr de început a apărut cu sprijinul ,,Asociaţiei Casiana”. 
Nădăjduim ca anul 2009, ne va mai oferi încă multe momente de frumoasă cinstire a Sfinţilor Capadocieni.

Concursul ,,Sfântul Vasile cel Mare în conştiinţa creştină”

În ziua de 23 mai 2009 a avut loc la sala mare de festivităţi din cadrul Casei Tineretului Tulcea, aparţinând Fundaţiei pentru Tineret, o manifestare adresată tinerilor din liceele din municipiu. Este vorba despre un concurs pe teme religioase intitulat ,,Sfântul Vasile cel Mare în conştiinţa creştină”. Concursul a fost organizat de Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi din România (A.S.C.O.R.) filiala Tulcea în colaborare cu Episcopia Tulcii. A devenit o tradiţie pentru A.S.C.O.R. Tulcea ca în fiecare an după sărbătorile pascale să organizeze o manifestare de acest gen. De obicei tema concursului anii anteriori era despre patimle şi învierea Mântuitorului.
Având în vedere faptul că anul 2009 este an declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Orotodoxe Române ca an omagial închinat împlinirii a 1630 de la trecerea la cele veşnice a arhiepiscopului Capadociei - Sfântul Vasile cel Mare şi tot anul 2009 este închinat şi celorlalţi sfinţi capadocieni, tema concursului de religie din acest an a fost depre viaţa, opera, contribuţia la viaţa liturgică, a familei, viaţa monahală şi filantropică a Sfântului Vasile cel Mare.
Au fost invitaţi să participe reprezentanţi ai tuturor liceelor laice din municipiul Tulcea. Din cele nouă licee invitate, au răspuns la invitaţie opt, liceele fiind reprezentate de către un echipaj format din câte trei elevi, din clasele liceale IX - XI. Concursul s-a desfăşurat sub formă de întrebări grilă realizate pe baza unei Bibliografii transmise anterior de către A.S.C.O.R. la fiecare dintre licee, pe baza căreia elevii s-au putut pregăti. 
Bucuria noastră a fost mare deoarece am constatat faptul că toţi elevii au tratat cu mare seriozitate această acţiune, fiind foarte bine pregătiţi. Acest lucru îl confirmă şi rezultatele obţinute, după prima rundă de întrebări se aflau la egalitate de puncte patru dintre liceele participante. A fost nevoie de o nouă rundă de căte cinci întrebări pentru departajarea concurenţilor, în final clasamentul prezentându-se astfel:
LOCUL 1 Liceul Grigore Moisil Tulcea, echipaj format din elevii Glodeanu Emanuela clasa a IX a, Angheluţă Florentina clasa a X a şi Iordan Raluca clasa a XI a;  
LOCUL 2 Liceul Brad Segal, echipaj format din elevii Dragomir Lavinia clasa a IX a, Hagiu Dorina clasa a IX a, Ivanov Andreea clasa a X a  
LOCUL 3 Colegiul Agricol Nicolae Cornăţeanu, reprezentat prin Ceauşu Aurora Adina clasa a X a
MENŢIUNE Colegiul dobrogean Spiru Haret, echipaj format din elevii Zalinov Andreea clasa a IX a, Guriencu Daniela clasa a X a, Pavlo Alina clasa a XI a
Premianţii au fost răsplătiţi cu premii oferite din partea A.S.C.O.R. Tulcea, constând în cărţi şi icoane. Au mai fost oferite cărţi şi iconiţe participanţilor la concurs şi din partea Episcopiei Tulcii. Tinerii participanţi la concurs şi cei aflaţi în sală s-au bucurat de prezenţa la manifestare a Prea Sfinţitului Visarion, episcopul Tulcii, care după ce a adresat un cuvânt despre importanţa cinstirii Sfântului Vasile el Mare şi a celorlaţi Sfinţi Capadocieni şi a felicitat participanţii la concurs, a înmânat premiile câştigătorilor concursului şi celorlalţi participanţi.
Ne bucurăm şi ne simţim onoraţi de faptul că Prea Sfinţitul Visarion acordă o atenţie deosebită tineretului şi a ţinut ca la acest concurs de religie să fie prezent în mijlocul nostru, binecuvântându-ne pe toţi, vizitând cu aceelaşi prilej şi sediul A.S.C.O.R. Tulcea, care se află chiar în incinta Casei Tineretului, locul de desfăşurare a concursului de religie. 

Iunie – luna celor fără vârstă

Sărbătorită încă din 1920 (Turcia), ,,Ziua Internaţională a Copilului” a devenit un prilej anual de aducere aminte de universul extraordinar al copilăriei. Acestă zi oferă celor mari ocazia de a redeveni copii iar celor mici de a profita de atuurile inocenţei.
Anul acesta, în ziua de 1 iunie, Episcopia Tulcii a iniţiat două activităţi destinate copiilor şi tinerilor arătând încă o dată interesul şi grija pe care Biserica o poartă celor despre care Mântuitorul spune că ‚,a unora ca aceştia este împărăţia cerurilor”(Mt. 19, 14).
În cadrul acţiunii „O jucărie uitată te face să zâmbeşti”, timp de două săptămâni, preoţii din parohiile judeţului Tulcea au colectat jucării de la copiii ce le dăduseră uitării. Acestea au fost dăruite celor sărmani în ziua de 1 iunie, urmărindu-se astfel atât mângâierea micuţilor, dar, totodată, şi trezirea sentimentului de compasiune şi solidaritate în sufletele celor ce le-au oferit.
Tot în această zi, la sediul Episcopiei Tulcii, începând cu ora 10.00, în prezenţa Preasfinţitului Părinte Visarion s-a desfăşurat un seminar cu titlul „Ziua tuturor copiilor” în care elevi ai liceelor din Tulcea au susţinut o serie de referate având următoarele teme: importanţa copilăriei, necesitatea familiei în educarea şi creşterea copilului, lupta împotriva violenţei juvenile, pericolul viciilor, metodele contraceptive şi avortive. Aceste acţiuni au avut menirea de a-i responsabiliza şi sensibiliza pe tineri în raport cu cei din jur, de a sublinia importanţa familiei în deplinătatea membrilor ei şi de a trage un semnal de alarmă în ceea ce priveşte pericolele ce surpă integritatea şi sănătatea familiei. 
La finalul întâlnirii Preasfinţitul Visarion a oferit Diplome de participare şi premii tuturor celor prezenţi arătând o dată în plus importanţa implicării tinerilor în viaţa comunităţii.
La iniţiativa Sfântului Sinod, care a desemnat prima duminică a lunii iunie ca fiind ,,Duminica părinţilor şi a copiilor lor”, în Duminica Rusaliilor, când peste toţi creştinii Dumnezeu a revărsat harul Sfântului Duh, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Visarion, în parohiile Episcopiei Tulcii, a fost săvârşită la orele după-amiezii sfânta slujbă a pavecerniţei mici însoţită de un cuvânt de învăţătură având tema: ,,Instituţia familiei în societatea contemporană”, urmărindu-se următoarele aspecte: sublinierea rolului şi importanţei familiei; identificarea ameninţărilor ce planează asupra familiei; acordarea de măsuri şi sfaturi pentru întărirea legăturii matrimoniale.
Nădăjduim ca astfel de acţiuni vor fi înspre revigorarea conştiinţei tinerilor în raport cu morala creştină şi spre apropierea lor de Sfânta Biserică.

Concert de muzică psaltică la Catedrala Episcopală

Vineri 3 aprilie, în săptămâna a V-a din Sfântul şi Marele Post al Sfintelor Paşti, corul de psalţi ,,THRONOS” al Patriarhiei Române, dirijat de diac. Mihail Bucă, s-a aflat la invitaţia Preasfinţitului Părinte Visarion în Episcopia Tulcii.
La ora 18 când clopotele catedralei Buna Vestire au anunţat începerea slujbei de seară, biserica fremăta de credincioşi, o parte dintre ei, fiii duhovniceşti ai parohiei, altă parte, de la celelalte biserici din oraş. Cu toţii au venit să participe la Denia Acatistului Născătoarei de Dumnezeu, imn votiv menit să comemoreze biruinţa Fecioarei de pe zidurile Constantinopolului asupra slavilor, avarilor şi perşilor care au atacat oraşul în 7 august 626.
Această bucurie a comuniunii prin rugăciune a fost sporită şi de prezenţa grupului psaltic bucureştean care a oferit răspunsurile la slujbă, preludiu care a stârnit şi mai mult interesul şi curiozitatea celor participanţi la slujbă.
La ora 20, se puteau observa poate 200-300 de credincioşi care deja aşteptau începerea concertului.
Sub bagheta diac. Mihail Bucă, timp de o oră, grupul psaltic a încântat auditoriul cu piesele religioase: ,,Aliluia, Iată Mirele vine…” gl.8, de Macarie Ieromonahul, ,,Porunca cea cu taină…”(în limba siriană) gl. 8, de Macarie Ieromonahul, ,,Suflete al meu…”, gl.2, prelucrat de Oprea Dumitrescu, ,,Doamne femeia…” gl. 8, de Emanuil Zmeu, ,,Să nu întorci faţa Ta…”, gl. 8, de diac. Cristian Alexandru, ,,Cântare de umilinţă”, gl. 5, de Amfilohie Iordănescu, ,,Apărătoare Doamnă” (în limba siriană), cântări care au avut darul să ne transpună cu adevărat în atmosfera plină de căinţă şi rugăciune a Postului Mare.
La final Preasfinţitul Părinte Visarion a adresat un cuvânt de mulţumire oaspeţilor, cuvânt din care redăm un fragment: ,,La bucuria de la Denia Acatistului Maicii Domnului s-a adăugat şi bucuria prezenţei grupului psaltic Thronos al Patriarhiei Române cu acest minunat şi frumos buchet de cântări ale Postului Mare. Aţi auzit şi cântări în limba arabă, pentru că în grupul coral sunt şi doi doctoranzi din îndepărtata Sirie, din Patriarhia Antiohiei care are reşedinţa la Damasc şi care studiază cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la Facultatea de Teologie din Bucureşti.
Nu ne rămâne decât ca în numele nostru şi în numele dumneavoastră să le mulţumim distinşilor oaspeţi de la Patriarhia Română, să-i mai aşteptăm cu sufletele deschise aici la Tulcea, poate în timpul Postului Crăciunului la un concert de colinde şi în acelaşi timp să le urăm şi lor post uşor în continuare, sărbători fericite şi fie ca Învierea Domnului care se apropie ci paşi repezi să ne învăluie pe toţi în lumina cea mai presus de fire a Celui care a ieşit biruitor din mormânt.” 
Prezenţa la Tulcea a grupului psaltic Thronos a fost un moment de bucurie spirituală pentru credincioşii participanţi şi o onoare pentru Episcopia Tulcii care se arată deschisă şi receptivă la manifestările artistice ce aduc sporire duhovnicească credincioşilor ei.  

Zilele Seminarului Teologic Liceal Ortodox 
,,Sf. Ioan Casian” Tulcea  

Manifestările legate de hramul Seminarului Teologic Ortodox din Tulcea au început joi 26 februarie 2009. În această zi au avut loc întreceri sportive între echipele Seminarului Teologic şi Colegiului ,,Brad Segal” din Tulcea, constând în jocuri de handbal, de tenis de masă şi de fotbal.
Vineri 27 februarie 2009 s-a desfăşurat sesiunea de referate şi comunicări organizată în cadrul şcolii noastre. Deschiderea acestei sesiuni a fost făcută de Preasfinţitul Dr. Visarion Bălţat, episcopul Tulcii, prin cuvântul de bun venit adresat participanţilor. 
Sesiunea de referate şi comunicări a fost organizată pe şase secţiuni: Limba şi literatura română, Creaţie, Istorie, Religie, Socio-umane şi Limba engleza, la aceasta participând elevi ai liceelor tulcene: Grigore Moisil, Colegiul Economic ,,Delta Dunării”, ,,Spiru Haret”, ,,Gh. Munteanu Murgoci” - Măcin, Liceul Pedagogic, C. Brătescu –Isaccea, Henri Coandă, George Georgescu şi ai seminariilor teologice din Buzău, Galaţi şi Constanţa.
Strădaniile depuse de participanţi au fost răsplătite de către gazde cu primirea unei diplome de participare, a revistei şcolii şi cu un binemeritat bufet suedez.
Încununarea acestor activităţi s-a făcut prin săvârşirea Vecerniei cu Litie în paraclisul şcolii, în după-amiaza zilei de 27 februarie 2009, cu participarea Preasfinţitului Visarion, a preoţilor profesori şi a elevilor şi prin rânduiala Sfintei Liturghii arhiereşti oficiată în dimineaţa zilei de 28 februarie 2009 în catedrala ,,Sf. Nicolae” din Tulcea.
În cadrul Sfintei Liturghii, cuvântul de învăţătură a fost rostit de elevul Gâdiuţă Daniel din clasa a XII-a.
Răspunsurile la rânduiala Sfintei Liturghii au fost intonate de un cor format din foşti elevi ai seminarului nostru, actuali studenţi, fiind evidente calitatea interpretării şi talentul acestor tineri minunaţi.
Avem speranţa că această acţiune a şcolii noastre şi-a atins scopul şi anume acela de a îmbina dimensiunea temporară şi relativă cu cea spirituală, de a crea punţi de legătură între tineri, de a înţelege rolul comunicării şi al comuniunii.

Olimpici tulceni la Religie

Olimpiada de Religie faza naţională s-a desfăşurat în două etape şi sub egida unor înnoiri atât pentru Seminariile Teologice cât şi pentru şcolile de stat în care se predă Religia.
În perioada 11-15 aprilie la Baia Mare s-a derulat faza pentru clasele VII-XII. Judeţul Tulcea a fost reprezentat de 5 eleve: Dragu Andreea, clasa a VII-a, Borţun Nicoleta, clasa a VIII-a de la Şcoala „Gheorghe Banea”- Măcin, Glodeanu Manuela, clasa a IX-a de la Liceul Teoretic „Grigore Moisil”- Tulcea, Pavlo Alina, clasa a XI-a şi Drăgan Luminiţa, clasa a XII-a de la Colegiul Dobrogean „Spiru Haret”- Tulcea.
La Baia Mare s-au obţinut două menţiuni acordate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării elevelor Drăgan Luminiţa, clasa a XII-a şi Glodeanu Manuela, clasa a IX-a de la Liceul Teoretic „Grigore Moisil”- Tulcea şi trei premii speciale oferite Fundaţia „Nicolae Steinhardt”, Episcopia Maramureşului şi de Consiliul Local Baia Mare elevelor Dragu Andreea, Borţun Nicoleta de la Şcoala „Gheorghe Banea”- Măcin şi Pavlo Alina de la Colegiul Dobrogean „Spiru Haret”- Tulcea.
În perioada 23-26 aprilie 2009 la Arad s-a derulat faza naţională a Olimpiadei de Religie pentru Seminariile Teologice, ce a avut un caracter deosebit, deoarece paleta disciplinelor a fost mai largă şi anume: Studiul Vechiului Testament în clasa a IX-a, Studiul Noului Testament la clasa a X-a, Istoria Bisericii Ortodoxe Române la clasa a XI-a şi Dogmatică la clasa a XII-a.
Seminarul Teologic „Sf. Ioan Casian” Tulcea a fost reprezentat de patru elevi, câte unul din fiecare clasă şi pentru fiecare din disciplinele enumerate. Elevii s-au întors acasă cu rezultate bune, doi elevi au obţinut menţiune, iar unul premiul special.
- Ciocan Dorin Gabriel, clasa a IX-a la Vechiul Testament – menţiune cu nota 8,40. 
- Bălan Daniel, clasa a XI-a la I.B.O.R. – menţiune 9,15.
- Vîlcu Gheorghe, clasa a X-a la Noul Testament – premiul special.
Consider că aceste rezultate obţinute de către elevii tulceni sunt bune şi încurajează profesorii de religie din judeţ şi de la Seminar într-o implicare mai puternică de a pregăti pentru anii viitori, elevii în scopul de a obţine rezultate mai bune.
Mulţumim Preasfinţitului Părinte Dr. Visarion, Episcopul Tulcii pentru purtarea de grijă şi ajutorul acordat profesorilor şi elevilor.


Gala laureaţilor concursului
„Pelerinaj spre Înviere”

În perioada Postului Mare, la parohiile din cuprinsul Episcopiei Tulcii s-a desfăşurat concursul ,,Pelerinaj spre Înviere.” 
Acest concurs a fost o iniţiativă a Biroului de Catehizare a tineretului ce a avut drept scop implicarea elevilor într-o activitate de petrecere a timpului liber şi îmbinare a acestuia cu jocul într-un cadru nou, sub tutela Bisericii. Prin aceasta este evidenţiată deschiderea pe care o are Biserica spre activităţile noi ce le propune societatea şi venirea cu alternative pentru preocupările tinerilor. 
Ecoul pe care l-a avut acest concurs se poate cuantifica prin prisma numărului de participanţi şi a parohiilor ce au fost implicate.
Astfel, au participat un număr de 405 tineri din parohiile Episcopiei Tulcii, care au alcătuit câte un eseu cu tema „Postul – drumul spre libertate”. Dintre acestea s-au calificat în etapa următoare 68 de lucrări, elevii, având o nouă provocare în alcătuirea de noi eseuri cu titlul ,,Patimile Mântuitorului – izvorul libertăţii”.
Dintre acestea au fost selectate câte 5 lucrări ale participanţilor fiecărei Protoierii, care au intrat în concurs în etapa finală.
În data de 4 aprilie 2009, într-un cadru festiv desfăşurat în Catedrala Episcopală, cu prezenţa plină de bunăvoinţă şi dragoste desprinse din Cuvântul de deschidere a P.S. Visarion, Episcopul Tulcii, a avut loc Finala Concursului în care au fost premiate toate lucrările participante, iar într-un mod deosebit cele mai frumoase trei eseuri. 
Fiecare tânăr participant la această frumoasă acţiune a primit diplomă de participare. Cei prezenţi în finală au primit diplome şi premii speciale, iar cei trei câştigători au fost departajaţi în locurile I, II şi III după cum urmează: Giurgea Florina Georgiana (9.25) – Şcoala Constantin Găvenea-Tulcea, Butnaru Adelina (9.00) Liceul de Arte George Georgescu – Tulcea şi Covaciu Izabela (8.75) Şcoala Cerna. Prin bunăvoinţa Preasfinţiei Sale premianţii au fost răsplătiţi cu 200, 150 şi, respectiv, 100 de lei, cărţi ziditoare de suflet şi icoane oferite spre închinare, precum şi cu intrarea gratuită la Muzeul Delta Dunării, cel mai mare şi mai modern muzeu de acest fel din ţară.
O apreciere deosebită o îndreptăm către preoţii şi profesorii de religie din parohiile participante, fără a căror aport concursul ar fi fost imposibil de susţinut.


Manifestările cultural educative dedicate aniversării ,,Zilei Dobrogei”

În perioada 10-14 noiembrie la Seminarul Teologic ,,Sf. Ioan Casian” din Tulcea au avut loc manifestările cultural educative dedicate aniversării ,,Zilei Dobrogei.” Acţiunile au vizat prezentarea zilei de 14 noiembrie în istorie, în creaţia literară a marilor scriitori naţionali, în evocări artistice şi concursuri cu tematică istorică. 
Vineri 14 noiembrie, în ultima zi a manifestărilor, festivitatea de deschidere a avut loc la ora 11.30 în prezenţa P.S. Visarion Episcopul Tulcii, a cadrelor didactice ale şcolii şi a celorlalţi invitaţi, profesori de la liceele tulcene.  
P.Sa a rostit cuvântul de deschidere în care a evocat semnificaţia şi valoarea actului de la 14 noiembrie pentru conştiinţa unităţii naţionale a tuturor românilor.
Corul ,,Carpe in Deum” al gazdelor a interpretat o suită de piese corale religioase şi patriotice, după care a urmat desfăşurarea pe 5 secţiuni a sesiunii de referate şi comunicări ştiinţifice dedicate momentului.
De reţinut prezenţa şi participarea profesorilor şi elevilor de la 7 colegii şi licee de prestigiu din municipiul Tulcea.
 

Revista ,,Sfaturi duhovniceşti” … la moment aniversar


Cu binecuvântarea şi prezenţa Preasfinţitului Dr. Visarion Episcopul Tulcii, joi 13 noiembrie, la Parohia Sf. Gheorghe din Tulcea, s-a desfăşurat simpozionul cu tema ,,Revista Sfaturi duhovniceşti la moment aniversar.”
 Acţiunea cultural - religioasă a venit să marcheze în plan naţional anul jubiliar ,,2008 - Anul jubiliar al Sfintei Scripturi şi al Sfintei Liturghii” a fost dublată în plan local şi de un alt eveniment fericit, împlinirea unui an de zile de la reeditarea publicaţiei parohiale ,,Sfaturi Duhovniceşti.”
 Apărută sub conducerea distinsului protoiereu şi om ce cultură Pr. Oprea Maraloi pentru o scurtă perioadă de doi ani, între anii 1935-1937, publicaţia a încetat să mai apară datorită dificultăţilor financiare în care sa găsea parohia. Ulterior contextul politic a îngropat-o definitiv sub vreme.
În luna octombrie a anului 2007, cu prilejul aniversării a 150 de ani de existenţă a bisericii ,,Sf. Gheorghe”, a început să apară lunar şi noua serie a revistei.  
Evenimentul a debutat la ora 17 în prezenţa unei asistenţe numeroase alcătuită din preoţi,  profesori şi autorităţile locale din Tulcea, precum şi din credincioşi ai parohiei, prin oficierea slujbei de Te-Deum şi prin rostirea cuvântului de deschidere de către P.S. Visarion,
 
Au fost susţinute prelegeri care au venit să marcheze atât apariţia revistei în contextul istoric al presei religioase tulcene din deceniul al 4-lea al sec. XX, cât şi programul şi perspectivele revistei pentru viitor.
În a doua parte a simpozionului, au fost susţinute referate pe tema 2008 - Anul jubiliar al Sfintei Scripturi şi al Sfintei Liturghii.”
În cadrul expoziţiei de carte veche bisericească, participanţii au putut să vadă pe viu exponate ale Sfintei Scripturi şi ale Liturghierului din sec. XIX- XXI, ediţia jubiliară 2008.
Evenimentul s-a încheiat printr-o reprezentaţie oferită de corul ,,Carpe in Deum” al Seminarului Teologic Liceal- Ortodox ,,Sf. Ioan Casian” din Tulcea, care a interpretat câteva piese religioase şi patriotice, marcând şi ziua istorică de 14 noiembrie în care se împlinesc 130 de ani de la unirea Dobrogei cu Ţara. 
  a consemnat, Pr. cons. Felix Lucian Neculai
 
 
 


Dezvelirea plăcii memoriale Pr.  Constantin Cornescu şi Pr. Ion Cornescu

  Joi 13 noiembrie, în comuna Valea Nucarilor din Tulcea, P.S. Visarion Episcopul Tulcii a dezvelit şi sfinţit o placă în cinstea memoriei Pr. Constantin Cornescu (1811 – 1904), a fiului său Pr. Ion Cornescu ( 1844 – 1904) şi a pioşilor creştini ctitori ai bisericilor din fostul Sarighiol românesc.  Placa a fost aşezată cu osteneala Prof. Doina Lelia Postolache iar evenimentul s-a desfăşurat în prezenţa enoriaşilor parohiei, a autorităţilor locale şi a invitaţilor, oameni iubitori de cultură şi istorie din Municipiul Tulcea.  


Site realizat si gazduit de XWD Sibiu