Librarie
Anunturi publiceLISTA IERARHILOR CARE AU PĂSTORIT ÎN DOBROGEA ŞI A SCAUNELOR IERARHICE DOBROGENE

     EPISCOPI DE TOMIS
Evanghelicus (303)
Efrem (c. 303-304) - episcop misionar
Titus (Tit) sau Filius (c.319-324)
Episcop necunoscut după nume (participant în anul 325 la Sinodul I ecumenic de la Niceea)
Bretanion (367-369) - prăznuit ca sfânt la 25 ianuarie
    ARHIEPISCOPI AUTOCEFALI DE TOMIS
Gherontius sau Terentius (381)
Theotim I (390-407) - prăznuit ca sfânt la 20 aprilie
Timotei (431)
Ioan I (448)
Alexandru (449-452)
Theotim II (457)
Petru (c.470-496)
    MITROPOLITI DE TOMIS
Paternus (498-520)
Ioan II (c.530-c.550)
Valentinian (550)
Anicet (secolele X-XI)
Vasile (secolul al XI-lea)
    EPISCOPI DE CALLATIS - sufragani ai mitropolitului de la Tomis
Ştefan (secolul al VI-lea)
Petru (?) (secolul al VI-lea)
    EPISCOPIA DE LA AXIOPOLIS
- atestată în secolele al VI-lea si al XI-lea
În Scythia Minor mai sunt atestate în secolul al VI-lea Episcopii, sufragane ale Mitropoliei de la Tomis, în urmatoarele cetati: HISTRIA (Istria), TROPAEUM TRAIANI (Adamclisi), CAPIDAVA, CARSIUM (Hârşova), CONSTANTIANA (Capul Dolojman - jud. Tulcea), TROESMIS (Iglita), NOVIODUNUM (Isaccea), AEGYSSUS (Tulcea), SALSOVIA (Mahmudia), HALMYRIS (Dunavatul de Sus), ZALDAPA (Abtaat Kalesi - R. Bulgaria), DIONYSOPOLIS (Balcic - R. Bulgaria).
Se pare că o Episcopie a existat în secolul al VI-lea si la SUCIDAVA (Izvoarele - jud. Constanta), cetate situată în afara graniţelor provinciei Scythia Minor, pe teritoriul Moesiei Inferior.
    EPISCOPIA DE LA DINOGETIA (?)
- în perioada secolelor X - XII
    ARHIEPISCOPI SI MITROPOLIŢI DE VICINA (Isaccea ?)
- din prima jumatate a secolului al XIII-lea
Teodor (i.1285-d.1292)
Luca (i.1302-d.1306)
Mitropolit necunoscut după nume (1317-1318)
Macarie (c.1337/1338-c.1347)
Chiril (1347)
Iachint (1348-1359)
ÎN TIMPUL OCUPAŢIEI OTOMANE
    MITROPOLIA DRISTREI (Silistra)
- avea sub jurisdictia sa şi partea de sud a Dobrogei
Calist (1438-1439)
Partenie (1564)
"Episcop de rit grec" necunoscut dupa nume (1581)
Ioachim (1615)
Antonie (1638-1639)
Macarie (i.1653-d.1672)
Metodie (1679)
Partenie (1680)
Ghenadie (i.1691)
Athanasie (i.1706-c.1710)
Ierotei Comnen (1711-†1719)
Serafim (i.1720/1721-1724)
Calinic I (1732)
Constandie (i.1739)
Vartolomeu (1739-1757)
Chiril I (1764)
Partenie (1777-1779)
Chiril II (i.1780)
Calinic II (1784-1787)
Chiril III (i.1812)
- în anul 1813 Mitropolia Dristrei s-a contopit cu cea a Proilaviei sub numele de Mitropolia Dristrei şi a Proilaviei. Sediul noii Mitropolii era la Braila. În anul 1828 nou creata Mitropolie a fost desfiinţată. Mitropolia Dristrei, cu sediul la Silistra, a fost reînfiinţata iar pentru creştinii ortodocşi din nordul Dobrogei s-a înfiinţat Mitropolia Tulcei. Fosta Mitropolie a Proilaviei nu a mai fost înfiinţată.
Antim, fost al Dristrei si Proilaviei (1828-1836)
Grigorie I (1836-1839)
Ieronim (1840-c.1859)
Grigorie II (1860-d.1870)
     MITROPOLIA PROILAVIEI (Braila)
- avea sub jurisdicţia sa şi partea de nord a Dobrogei
Gavril (?) (1580)
Nectarie (i. 1590)
Antim (1590)
Grigorie (?) (1621)
Meletie (1639-1655)
Gherasim (1655-1658)
Mitropolit necunoscut după nume (1664)
Partenie Moghilalul - Humhumul (c.1668-1671)
Lavrentie (1671-1672)
Nectarie (1680)
Calinic I (i. 1700)
Grigorie (1700-1704)
Ioanichie (1715-1743)
Calinic II (1743-1748)
Filotei (1748-1751)
Daniil (1751-†1773)
Ioachim (1773-1780)
Chiril (1781-c.1789)
Partenie (1793-1810)
Calinic III (1810-1813)
    MITROPOLIA DRISTREI SI PROILAVIEI (Braila) - 1813-1828
- aparută în urma contopirii Mitropoliei Dristrei cu cea a Proilaviei. Avea sub jurisdicţia sa şi Dobrogea
Calinic IV (1813-1821)
Antim (1821-1828)
    MITROPOLIA TULCEI
- aparută în urma desfiinţării Mitropoliei Dristrei şi Proilaviei. Avea sub jurisdictie partea de nord a Dobrogei
Panaret (i.1839-d.1850)
Dionisie (i.1870-i.1877)
Nichifor (c.1877-1878)
DOBROGEA ÎN CADRUL STATULUI ROMAN
- după revenirea la patria mamă teritoriul Dobrogei a fost încadrat din punct de vedere bisericesc Episcopiei Dunării de Jos
    EPISCOPIA DUNĂRII DE JOS (Galaţi)
Melchisedec Stefanescu (1864-1879)
Iosif Gheorghian (1879-1886)
Partenie Clinceni (1886-1902)
Pimen Georgescu (1902-1909)
Nifon Niculescu (1909-1922)
- la 1 aprilie 1914 în componenta Episcopiei Dunării de Jos a intrat şi teritoriul Cadrilaterului obţinut de România de la Bulgaria în anul 1913. Până în acel moment acest nou teritoriu s-a aflat sub oblăduirea lui Vartolomeu Băcaoanul (1913 - februarie 1914) şi a lui Meletie (februarie - 1 aprilie 1914), ambii în calitate de arhierei "delegaţi ai Sfântului Sinod". Tot de la 1 aprilie 1914 oraşul Constanţa a devenit reşedinţa a unui arhiereu locotenent. Primul dintre aceştia a fost chiar ep. Meletie, fostul arhiereu delegat al Sfântului Sinod.
Locţiitor: arhiereu Platon Ciosu Ploiesteanul (1922-1923)
Iacob Antonovici (1923-1924)
- din anul 1923, în urma înfiinţării Episcopiei Constanţei, doar judeţul Tulcea a rămas în componenţa Episcopiei Dunării de Jos
Locţiitor: arhiereu Platon Ciosu Ploieşteanul (1924)
Cosma Petrovici (1924-1947)
Locţiitor: episcopul Antim Nica (1947-1950)
- în anul 1949 judeţul Tulcea a fost cedat Episcopiei Constanţei. În felul acesta Episcopia Dunării de Jos a incetat, pentru scurt timp, să-şi întindă jurisdicţia pe teritoriul Dobrogei
     EPISCOPIA CONSTANTEI (Constanta) - 1923-1950
- avea la înfiinţare în componenţa sa judeţele Constanţa, Durostor, Caliacra şi Ialomiţa (conform împărţirii administrative din perioada interbelică)
Ilarie Teodorescu (1923-†1925)
Gherontie Nicolau (în anul 1925 în calitate de episcop-locotenent; 1926-1942)
- în timpul său, în anul 1940, Episcopia Constanţei a pierdut teritoriul Cadrilaterului, cedat Bulgariei
Locţiitor: Eugenie Laiu Suceveanul (1942-1944)
Chesarie Paunescu (1944-1950)
- în anul 1949 jurisdicţia Episcopiei Constanţei s-a extins şi asupra judeţului Tulcea, preluat de la Episcopia Dunării de Jos.
DUPĂ CEL DE-AL DOILEA RAZBOI MONDIAL
- În anul 1950 Episcopia Constanţei a fost contopită cu nou înfiinţata Episcopie a Galaţilor sub vechea denumire de Episcopia Dunării de Jos. Întreg teritoriul Dobrogei a intrat acum în componenţa nou organizatei Episcopii
     EPISCOPIA DUNĂRII DE JOS (Galaţi)
Chesarie Paunescu (fost la Constanţa; 1950-1973)
Locţiitor: arhiereul-vicar Gherasim Cristea Constanţeanul (martie-august 1973)
Antim Nica (1973-1975)
     ARHIEPISCOPIA TOMISULUI ŞI DUNĂRII DE JOS
(Galaţi; arhiereu-vicar la Constanţa)
- prin ridicarea Episcopiei Dunării de Jos la rang de Arhiepiscopie
Antim Nica (1975-1990; în anul 1990 Dobrogea a intrat in componenţa Arhiepiscopiei Tomisului)
     ARHIEREI-VICARI AI ARHIEPISCOPIEI TOMISULUI ŞI DUNĂRII DE JOS
(cu sediul la Constanţa)
Epifanie Norocel Tomitanul (1975-1982)
Lucian Florea Tomitanul (1985-1990)
     ARHIEPISCOPIA TOMISULUI (Constanţa) - reînfiinţată în anul 1990
Lucian Florea (1990-2001)
Teodosie Petrescu (din 2001)
       EPISCOPIA TULCII (Tulcea)
Visarion Bălţat (din 2008)


Site realizat si gazduit de XWD Sibiu