Librarie
Anunturi publice
Librăria Episcopiei Tulcii 
 

Librăria va pune la îndemână noile apariţii ale Episcopiei Ortodoxe Române Tulcea.

Îndrumător Pastoral – carte de referinţă în Episcopia Tulcii 

Cu nespusă plăcere şi satisfacţie intelectuală prezentăm clerului şi credincioşilor Episcopiei Tulcii, Îndrumătorul Pastoral, carte de referinţă pentru cunoaşterea vieţii şi activităţii spirituale a tinerei noastre eparhii, pe parcursul anului 2008 – 2009.
 Binecuvântat de însuşi Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, şi cu un Cuvânt Înainte al Preasfinţitului Părinte Visarion, Îndrumătorul Pastoral pe anul 2009, constituie o operă de pionierat în spectrul publicaţiilor religios- culturale de pe scena tulceană.
 Îndrumătorul Pastoral este o carte ancorată în realitate, care surprinde atât evenimentele majore serbate în anul 2009 în întreaga Patriarhie Română, dar şi momente speciale şi aniversări locale din trecutul Dobrogei.
 Rubrici precum, Cronica Bisericească, Biserica în actualitate, Viaţa pastoral- misionară, Pagini de istorie şi cultură sau Tabel statistic privind Episcopia Tulcii, reclamă acest almanah, ca o carte ce trebuie să îmbogăţească biblioteca oricărui iubitor de cultură. 
  
Cartea poate fi procurată la preţul de 20 lei de la pangarele bisericilor din eparhie, prin ramburs postal si prin adresa de e-mail episcopiatulcii@yahoo.com. 


Carte de rugăciuni - nouă apariţie editorială
  
Cu deosebită bucurie spirituală prezentăm preoţilor şi credincioşilor din cuprinsul Episcopiei noastre, dar nu numai, prima carte de cult din istoria nou-înfiinţatei Episcopii a Tulcii, apărută cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Visarion, la editura Andreiana din Sibiu.
Apariţia Cărţii de rugăciuni se înscrie în proiectul de plan editorial pentru anul 2009 şi constituie un veritabil eveniment religios-cultural în Episcopia Tulcii. 
Din însuşi Cuvântul înainte al Preasfinţitului Părinte Visarion, se desprinde limpede motivul care a stat la baza acestei apariţii editoriale ,,să fie tuturor spre folos duhovnicesc întru dobândirea celor de trebuinţă sufletului şi mântuirii, ţelul suprem spre care tindem cu toţii”. 
Cartea de rugăciuni, prin conţinutul ei bogat şi variat, devine astfel accesibilă şi apropiată de sufletele curate şi rugătoare ale creştinilor, fie ei simpli mireni sau preoţi, care după necesităţile fiecăruia, o pot găsi folositoare în mai toate împrejurările vieţii cotidiene.
Ceea ce o face şi mai mult să devină un îndrumar al familiei bunului creştin sunt paginile cu felurite însemnări din cele mai importante momente din viaţa calendaristică a creştinului ortodox.
Lăsăm bucuria lecturii şi descoperirea acestor pagini de fineţe sufletească ,,credincioşilor noştri pe care-i ştim iubitori de cele sfinte şi cercetători ai sfintelor locaşuri de închinare”. 

Cartea poate fi procurată la pretul de 13 lei de la pangarele bisericilor din eparhie sau prin ramburs postal la adresa episcopiatulcii@yahoo.com

Revista lunară a Episcopiei Tulcii "Cuvânt Bun"
Imediat după întronizarea primului episcop al noii Episcopii a Tulcii, în persoana Preasfinţitului Visarion, pe lângă multele hotărâri şi decizii administrative s-a luat hotărârea şi a publicării a unui buletin informativ al acestei noi Episcopii.
Astfel, vechea publicaţie a Protoieriei Tulcea a fost preluată şi continuată de un colectiv de redacţie avându-l ca preşedinte pe P.S. Visarion Bălţat.
Periodicul editat în condiţi tipografice extraordinare conţine articole teologice şi nu numai, ştiri din lumea creştină, scrisori pastorale, fotografii care surprind evenimentele din viaţa Episcopiei, semnalări a noilor publicaţii, itinerarul pastoral al P.S. Visarion etc.
Abonamentul anual (12 numere) este de 45 de lei şi poate fi  comandat prin adresa de e-mail  episcopiatulcii@yahoo.com sau prin ramburs postal  Episcopia Tulcii, nr 6A, cod. 820134, Tulcea, Cont RO89RNCB0256072750640001 B.C.R. Tulcea.
 

 


 

Site realizat si gazduit de XWD Sibiu