Anunturi publice
 Cu binecuvântarea şi purtarea de grija a Preasfinţitului Părinte Visarion, urmând anului trecut, Episcopia Tulcii a editat şi anul acesta Îndrumătorul pastoral. Ajuns, iata la cel de al doilea an, Îndrumătorul pastoral, cu cele 460 de pagini se doreşte a fi atât un folositor instrument de lucru pentru preoţi prin şematismul eparhiei Tulcii şi adresele folositoare din cadrul Patriarhiei Române, cât şi tuturor dreptmăritorilor creştini prin studiile publicate şi întâlnite în paginile acestuia.
 Preasfinţia Sa Visarion, Episcopul Tulcii afirmă în Cuvântul înainte importanţa acestuia: „Este al doilea Îndrumător al Eparhiei noastre care pleacă de sun teascurile tipografiei ca să aducă cuvânt de îndrumare creştinească şi românească în casele preoţilor şi credincioşilor noştri. Cum este şi firesc, paginile lui tălmăcesc pe înţelesul tuturor adevărurile de credinţă ale Bisericii noastre, adevăruri primite de strămoşii noştri de la Mântuitorul Hristos prin predica Sfinţilor Apostoli şi în special al Sfântului Apostol Andrei – cel dintâi chemat, care a semănat cuvântul Evangheliei în părţile noastre, în teritoriul dintre Dunăre şi Mare.”
 Astfel, ajuns la cel de al doilea număr, în paginile Îndrumătorului pastora, întâlnim studii despre activitatea Bisericii, viaţa pastorală-misionară, pagini de istorie şi cultură dar şi un capitol dedicat aniversării a 1685 de ani de la întrunirea primului Sinod Ecumenic de la Niceea şi 125 de ani de la recunoaşterea autocefaliei Bisericii româneşti. Astfel că, aşa cum tot Preasfinţia Sa, sublinia, „paginile Îndrumătorului ne vorbesc despre unitate spirituală a tuturor românilor în Biserica strămoşească, unitate ce se cere păstrată ca un dar al lui Dumnezeu, dar în acelaşi timp şi trăită în spiritul Ortodoxiei, lucrând pentru instaurarea Împărăţiei lui Dumnezeu între oameni”.
 Menţionăm faptul că pe lângă publicaţia anuală a Îndrumătorului pastoral, Episcopia Tulcii publică revista lunară a eparhiei intitulată sugestiv Cuvânt bun.

Site realizat si gazduit de XWD Sibiu