Anunturi publice
 Marți 16 noiembrie 2021 - P.S. Sa a prezidat lucrările Conferinței semestriale de toamnă a preoților din protopopiatul Babadag in biserica Sf. Dumitru din Babadag. P.C. pr. Ionuț Biserică de la parohia Cârjelari a susținut referatul cu tema „Cinstirea în Biserică a celor adormiți in Domnul: temeiuri scripturistice, patristice și liturgice".


Site realizat si gazduit de XWD Sibiu