Anunturi publice
 Joi 12 sept. a.c. - P.S. Sa a prezidat lucrările Conferinţei administrative lunare a preoţilor din prot. Niculiţel. P.C. pr. Croitoru Marius-Emanuel de la parohia Luncaviţa a prezentat referatul ,,Cinstirea Sf. Cruci". Au fost abordate probleme bisericeşti, misionar-pastorale, filantropice şi culturale. În aceeaşi zi a vizitat şi şantierul bisericii vechi din Teliţa, prot. Niculiţel.


Site realizat si gazduit de XWD Sibiu