Anunturi publice
   Între 10-17 octombrie 2015 P.S. Sa a facut parte din delegaţia Bisericii Ortodoxe Române care a participat la Chambesy la lucrările Conferinţei pregătitoare pentru Sf. şi Marele Sinod Panortodox. 


Site realizat si gazduit de XWD Sibiu