Anunturi publice
Vineri 13 iunie a.c.- P.S. Sa a prezidat lucrările Conferinţei semestriale a preoţilor din prot. Babadag. Tema conferinţei a fost ,,Sfânta Spovedanie şi Sfânta Împărtăşanie sub aspect biblico-patristic, dogmatic, moral, liturgic şi pastoral" .


Site realizat si gazduit de XWD Sibiu