Anunturi publice
 Miercuri 11 iunie a.c. - P.S. Sa a prezidat lucrările Conferinţei semestriale a preoţilor din prot. Niculiţel. Tema conferinţei a fost ,,Sfânta Spovedanie şi Sfânta Împărtăşanie sub aspect biblico-patristic, dogmatic, moral, liturgic şi pastoral" .


Site realizat si gazduit de XWD Sibiu