Anunturi publice
 Marţi 10 iunie a.c. - P.S. Sa a prezidat lucrările Conferinţei semestriale a  preoţilor din prot. Tulcea. Tema conferinţei a fost ,,Sfânta Spovedanie şi Sfânta Împărtăşanie sub aspect biblico-patristic, dogmatic, moral, liturgic şi pastoral" .


Site realizat si gazduit de XWD Sibiu