Anunturi publice
Marţi 8 feb. a.c. - P.S. Sa Visarion a prezidat lucrările Conferinţei administrative  lunare a preoţilor din prot. Tulcea. În deschiderea sedinţei P.S. Sa a rostit un cuvânt duhovnicesc după care P.C. Pr. Victor Dragulschi de la parohia Frecăţei a prezentat referatul "Taina Sfintei Cununii şi păcatele împotriva sfinţeniei acesteia", urmată de discuţii din partea auditoriului. Au fost dezbătute şi alte probleme de interes general bisericesc, pastoral şi misionar.


Site realizat si gazduit de XWD Sibiu