Anunturi publice
Distinşi dascăli, iubiţi elevi, dragi părinţi,

După o vacanţă frumoasă şi plăcută, ne aflăm astăzi la începutul unui nou an şcolar, cu o semnificaţie deosebită pentru cei care îi trec pragul cuprinşi de dorinţa cunoaşterii şi a acumulării de cât mai multe cunoştinţe folositoare pentru viaţa de zi cu zi. Trăim astăzi cu toţii un moment emoţionant şi special pe care fiecare dintre cei prezenţi îl experimentează unic în felul său.
Un nou an şcolar înseamnă pentru cei mai mici, încercaţi de o stare necunoscută, a noutăţii şi a ineditului o primă legătură cu cartea, o primă treaptă urcată pe acest drum de lumină, iar pentru cei din clasele următoare, înnodând firul rupt al şcolii, noi trepte ce-i înalţă an de an spre strălucirea culturii, ştiinţei şi cunoaşterii în general, prin care îşi conturează personalitatea, valoarea şi utilitatea, atât pentru ei, cât şi pentru semeni.
Să nu uitaţi, iubiţi elevi, că aveţi ajutor şi sprijin pentru acest urcuş în primul rând pe părinţii voştri, care vă ocrotesc şi vă învaţă multe lucruri folositoare, pe lângă ce vă oferă cartea şi şcoala; de asemenea, pe dascălii voştri, pe care să îi ascultaţi ca pe proprii părinţi, căci munca lor stă la temelia formării voastre şi ea vine nu numai din obligaţie profesională şi din ştiinţa lor, ci şi din bucuria determinată de constatarea că cele împărtăşite cu dragoste, pasiune şi râvnă de către ei, au avut ecou în sufletele şi minţile voastre. Ascultaţi-i cu atenţie, ataşaţi-vă sufleteşte de ei, încât, în şcoală, împreună, să constituiţi o altă familie, o comuniune de suflet şi de sfinţenie, crescând ca nişte mlădiţe sănătoase, puternice, pentru a fi folositori atât Patriei, precum şi Bisericii, pentru a putea urma cuvântul Mântuitorului: "Precum mlădiţa nu poate să aducă roadă de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi, dacă nu rămâneţi în Mine. Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele."(Ioan XVI,4-5)
Să nu uitaţi de sfătuitorii voştri sufleteşti, care, cu duhul blândeţii şi al Sfintelor Scripturi, vă îndeamnă să fiţi ascultători, buni, drepţi, cinstiţi, cu spirit de înţelegere faţă de colegi, faţă de aproapele, ca astfel să realizăm înţelegerea dintre oameni, propovăduită de Biserică. Dacă uneori vă simţiţi constrânşi de rigorile şcolii, de exigenţele dascălilor voştri şi de cerinţele părinţilor, să nu uitaţi că Evanghelia nu obligă, ci sfătuieşte, zicând: "Cine are urechi de auzit, să audă" (Matei XI,15).
Fiţi, aşadar, deschişi spre tot ce este bun, frumos, înălţător, folositor, spre îndemnul către fapta bună şi lucrul temeinic făcut, plăcut oamenilor şi lui Dumnezeu, pentru că numai aşa vă veţi împlini ca oameni desăvârşiţi, veţi fi bucuria şi mângâierea părinţilor voştri, mândria dascălilor, care prin voi îşi legitimează misiunea şi veţi putea deveni cetăţenii responsabili de mâine, ai ţării, ai Europei şi ai lumii.
Împărtăşindu-vă dragostea noastră părintească, vă dorim tuturor un nou an şcolar bun şi plin de realizări pe măsura muncii şi a aşteptărilor, rugând pe Milostivul Dumnezeu, Izvorul Iubirii şi al Înţelepciunii, să binecuvânteze pe toţi elevii, învăţătorii, profesorii şi părinţii, ca împreună să se bucure de lumina vie şi creatoare a educaţiei care cultivă demnitatea umană şi comuniunea frăţească în societatea de azi marcată în acelaşi timp de secularizare şi de individualism.

Cu arhiereşti binecuvântări,
† VISARION


Episcopul Tulcii

 


Site realizat si gazduit de XWD Sibiu