Anunturi publice
 Duminică 21 nov. a.c – P.S. Sa a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească în biserica cu hramul „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” din parohia Victoria, prot. Tulcea.
Biserica este zidită între anii 1898 – 1906 pe locul unei vechi biserici de lemn ctitorită de ciobanii ardeleni veniţi cu oile aici în Dobrogea.
La sfârşitul Sfintei Liturghii într-un cadru festiv a fost lansată monografia localităţii Victoria scrisă de d-na Valentina Postelnicu cercetător la Arhivele Statului filiala Tulcea.

Site realizat si gazduit de XWD Sibiu