Anunturi publice
 Joi 4 august a.c. - P.S. Sa a prezidat o întâlnirea de lucru cu protopopii Episcopiei Tulcii în care s-au discutat următoarele probleme: ghidul documentelor cu regim special Colectă Naţională - Catedrala Mântuirii Neamului şi distribuirea chitanţierelor la parohii, problema colportajului, a abonamentelor la publicaţiile bisericeşti, problema cursurilor de definitivat de grad la care vor participa preoţii din cuprinsul eparhiei precum şi editarea unui album cuprinzând bisericile parohiale şi slujitorii acestora din cuprinsul Episcopiei Tulcii. Au fost discutate şi alte probleme de interes bisericesc.Site realizat si gazduit de XWD Sibiu