Anunturi publice
 Joi 16 septembrie a.c. a avut loc la Palatul Copiilor din municipiul Tulcea întâlnirea profesorilor de religie din judeţul Tulcea.
Întâlnirea a fost prezidată de către P.S. Visarion Episcopul Tulcii şi a fost precedată de săvârşirea slujbei de Te – Deum la care au luat parte toţi cei prezenţi.
În cuvântul de deschidere P.S. Sa a rostit un cuvânt de binecuvântare şi de îndemn la adresa celor chemaţi să sădească în sufletele tinerilor cuvântul Evangheliei Mântuitorului Hristos şi a-i îndruma pe calea cea dreaptă a vieţuirii creştine în societate.
P.S. Sa a subliniat importanţa misiunii profesorilor de religie în procesul educaţional ca şi imperativele vremii actuale referitoare la materia religie ca obiect de studiu.
În continuare P.C. pr. Ionel Strat inspector şcolar a prezentat o dare de seamă asupra activităţilor şcolare din anul ce a trecut ca şi noile perspective pentru anul şcolar 2010-2011. Au fost discutate de asemenea şi alte probleme de interes general.
În încheierea întrunirii la care au participat 105 cadre didactice a fost lansat primul număr al revistei profesorilor de religie din Tulcea intitulată „Catehetul Tulcean”.

Site realizat si gazduit de XWD Sibiu