Anunturi publice
Marţi 5 aprilie a.c. – P.S. Sa a prezidat lucrările Conferinţei Administrative a preoţilor din prot. Tulcea.
În deschiderea lucrărilor Conferinţei, după cuvântul P.S. Sale, P.C.pr. Ioan Cioşan de la parohia Murighiol a prezentat referatul „Metode pastorale în parohiile rurale” urmată de discuţii din partea auditorului.
 Au fost dezbătute apoi o serie de probleme de interes general, cum ar fi: definitivarea colectei F.C.M., intabularea proprietăţilor bisericeşti, organizarea unei expoziţii în Săptămâna Mare cu titlul „Prin Cruce spre Înviere”, datoria cucernicilor preoţi de a susţine cuvânt de învăţătură la săvârşirea Sfintelor Taine, organizarea de acţiuni sociale la parohii cu prilejul Sfintelor Paşti etc.


 Site realizat si gazduit de XWD Sibiu