Anunturi publice
Marţi 1 martie a.c. – P.S. Sa a prezidat lucrările Conferinţei preoţeşti lunare a preoţilor din prot. Tulcea unde au fost dezbătute o serie de probleme privind viaţa bisericească din cuprinsul Eparhiei. 
La orele amiezii - P.S. Sa a făcut o vizită la Mânăstirea Dinogeţia cu hramul "Izvorul Tămăduirii".


Site realizat si gazduit de XWD Sibiu