Anunturi publice
Miercuri 13 iunie a.c. - P.S. Sa a prezidat Lucrările Conferinţei preoţeşti semestriale din prot. Niculiţel, cu tema:,, Taina Sf.Maslu". După conferinţă P.S. Sa a vizitat biserica ,,Sf. Arhangheli" din Isaccea. 


Site realizat si gazduit de XWD Sibiu