Anunturi publice
Marţi 12 iunie a.c. - P.S. Sa a prezidat Lucrările Conferinţei preoţeşti semestriale din prot. Tulcea cu tema :,,Taina Sf. Maslu" . La sfârşitul conferinţei a fost prezentată şi lucrarea teologului sibian Dr. Emanuel Tăvală cu titlul : ,, Nicolae-Nifon Bălăşescu-între călugărul chirovag şi luceafărul rătăcitor", apărută recent în editura Episcopiei Tulcii.


Site realizat si gazduit de XWD Sibiu