Anunturi publice
Marţi 22 feb. a.c - P.S. Sa a prezidat lucrările Permanenţei Consiliului Eparhial Tulcea în cadrul căreia au fost rezolvate o serie de probleme de ordin administrativ - bisericesc, cultural, misionar şi pastoral ce privesc Episcopia Tulcii.
La sfârşitul lucrărilor a avut loc semnarea Protocolului de predare-primire a unu imobil din partea Consiliului Judeţean Tulcea către Epicopia Tulcii. Site realizat si gazduit de XWD Sibiu