Anunturi publice

Consiliului Eparhial al
Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului

 Am aflat cu profundă durere trecerea la cele veşnice după o scurtă dar grea suferinţă a Î.P.S. Sale Bartolomeu Anania, Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului.
 Prin mutarea sa la Domnul Biserica noastră străbună pierde un vrednic ierarh care şi-a închinat întreaga viaţă prin cuvânt şi faptă slujirii lui Dumnezeu şi semenilor.
 La fel şi cultura română pierde un cărturar destoinic care prin tot ceea ce a înfăptuit pe plan cultural şi spiritual şi-a înscris numele în şirul ierarhilor cărturari şi al dascălilor de cuget şi simţire românească.
 Rugăm pe Dumnezeu să odihnească în pace sufletul celui adormit întru nădejdea învierii şi a vieţii celei veşnice şi să-l sălăşluiască în ceata drepţilor care au bineplăcut lui Dumnezeu.

  Veşnică să-i fie pomenirea!


† VISARION,

Episcopul Tulcii
Site realizat si gazduit de XWD Sibiu