Anunturi publice
 Distinşi dascăli, iubiţi elevi şi dragi părinţi,

 
 Începutul fiecărui an şcolar stă sub semnul iubirii milostive şi jertfelnice a Mântuitorului Hristos Cel ce s-a răstignit pe Cruce pentru noi şi pentru a noastră mântuire. De la cei mai mici la cei mai mari, prin razele binefăcătoare ale sărbătorii Înălţării Sfintei Cruci, ne punem speranţele în Izvorul vieţii şi al luminii şi ne rugăm pentru ca acest început să fie binecuvântat şi să insufle elevilor „duhul înţelepciunii şi al înţelegerii şi să le deschidă mintea şi cugetul şi să le lumineze inima spre primirea învăţăturilor celor bune şi folositoare”. 
Ne-am rugat unii pentru alţii, pentru că Biserica şi Şcoala sunt chemate să ofere nu numai ştiinţă şi educaţie dar şi nădejde şi iubire reciprocă, virtuţi necesare în viaţă la cultivarea valorilor morale ca: respectul semenului, responsabilitatea, hărnicia, prietenia şi generozitatea, demnitatea şi compasiunea.
Trăim astăzi cu toţii un moment emoţionant şi special pe care fiecare dintre cei prezenţi îl experimentează unic în felul său. Cei mai mici sunt încercaţi de o stare necunoscută, a noutăţii şi a ineditului. Alţi elevi retrăiesc această stare, înnodând firul rupt al şcolii iar alţii se gândesc deja că se află la sfârşitul primei părţi a procesului educaţiei personale. Dascălii sunt încercaţi şi ei de bucuria reîntâlnirii cu cei pentru care au trudit şi jertfesc permanent pe altarul sfânt al literelor. 
Dumneavoastră, distinşi dascăli sunteţi chemaţi şi astăzi, în aceste vremuri de debusolare, ignoranţă şi nesiguranţă să rămâneţi verticali şi demni, bine ştiind că munca valoroasă pe care o depuneţi, cu simţ de responsabilitate, va zidi şi dezvolta caractere sănătoase pentru România de mâine.
Cultivarea acestor valori în şcoală prin intermediul orei de Religie este actuală şi necesară în contextul în care vorbim din ce în ce mai des în societatea românească despre abandonul şcolar, despre sporirea infracţionalităţii juvenile, despre oameni înrădăcinaţi în rele moravuri. În tot ceea ce se întreprinde la nivelul orei de Religie se urmăreşte constant îndrumarea pe calea Vieţii eterne a tinerelor vlăstare.
De aceea, iubiţi dascăli, cunoscând faptul că în detrimentul tuturor dificultăţilor pe care le parcurgeţi continuaţi să propovăduiţi nobila ştiinţă a cărţii vă exprimăm sincera noastră recunoştinţă, rugând pe Dumnezeu de la care se coboară tot darul cel desăvârşit, să vă binecuvinteze lucrarea cu sănătate, pace şi spor întru bucuria vederii roadelor.
Gânduri alese adresăm şi elevilor, punându-le la suflet că cea mai frumoasă podoabă a unui tânăr este, potrivit spiritualităţii filocalice, mintea trează şi inima curată. Străduiţi-vă fiecare, după puterea voastră, să deprindeţi şi să acumulaţi cât mai mult, pentru că educaţia este o investiţie pe termen lung, chiar foarte lung.
Împărtăşindu-vă dragostea noastră părintească şi arhierească, vă dorim tuturor: elevi, profesori şi părinţi un nou an şcolar bun şi plin de realizări pe măsura muncii şi a aşteptărilor, rugând pe Bunul Dumnezeu să vă dăruiască sănătate întru mulţi şi fericiţi ani!
Cu arhiereşti binecuvântări,

† VISARION


Episcopul Tulcii 
Site realizat si gazduit de XWD Sibiu