Anunturi publice
 La Colegiul Economic „Delta Dunării” din Tulcea s-au desfăşurat astăzi – 23 septembrie a.c. – lucrările Consfătuirii anuale a profesorilor de Religie din jud. Tulcea.
La Consfătuirea ce a fost prezidată de P.S. Visarion, episcopul Tulcii, au participat preoţi şi profesori de religie din eparhie, reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar.
După slujba de Te-Deum şi după cuvântul de deschidere rostit de P.S. Sa care a subliniat importanţa orei de religie în procesul educaţional al tinerei generaţii, P.C. diacon prof. Cristian Agache a prezentat referatul „Ora de Religie în şcoala românească astăzi”.
P.C.Pr. Ionel Strat, inspector şcolar de specialitate, a prezentat apoi Raportul de activitate pe anul 2010 – 2011, care a scos în evidenţă munca depusă în anul ce s-a încheiat ca şi perspectivele pentru noul an şcolar 2011 – 2012.
Au fost discutate şi alte probleme privitoare la: prezentarea Foii de parcurs ce va contribui la sporirea calităţii educaţiei religioase, reducerea absenteismului, îmbunătăţirea competenţelor de lectură – ca o noutate începând din acest an se vor citi texte scripturistice care argumentează învăţăturile de credinţă în cadrul orelor de religie la toate ciclurile de învăţământ, prezentarea privind gradaţia de merit şi perfecţionarea cadrelor didactice, prezentarea structurii noului an şcolar, a programului „Şcoala altfel”, ş.a..
A fost prezentat şi numărul trei al revistei „Catehetul Tulcean” publicaţie şi spiritualitate şi metodică a profesorilor de religie din jud. Tulcea.
Discuţiile pe marginea celor prezentate au scos în evidenţă aspecte ale procesului educaţional, importanţa participării elevilor la orele de religie şi aportul acesteia în formarea profesională, cetăţenească şi bisericească a acestora.
 Site realizat si gazduit de XWD Sibiu