Anunturi publice
 Duminică 13 nov. a.c. – P.S. Sa a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească la mănăstirea Valea Teilor, prot. Niculiţel şi a hirotonit întru ierodiacon pe monahul David Gâdiuţă,
 Seara a săvârşit slujba Vecerniei misionare în biserica "Sfântul Ilie" din Tulcea.


Site realizat si gazduit de XWD Sibiu