Anunturi publice
 Joi 14 aprilie a.c. – P.S. Sa a săvârşit seara Sfânta Liturghie înainte sfinţită în Capela Seminarului Teologic din Tulcea împărtăşindu-i pe elevii seminarişti înainte de plecarea în vacanţa de Sfintele Paşti. La sfârşitul Sfintei Liturghii P.S. Sa a hirotesit întru duhovnici doi preoţi nou hirotoniţi.


Site realizat si gazduit de XWD Sibiu