Anunturi publice
Joi 3 mai a.c. - P.S. Sa a vizitat biserica "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil" din localitatea Turda, prot. Babadag, aflată în şantier de restaurare şi pictură. 


Site realizat si gazduit de XWD Sibiu